Risinājums gaisa kvalitātes monitoringam birojos, skolās un bērnudārzos.


SIA “VN Universe” piedāvā risinājumu ar kura palīdzību var noteikt gaisa kvalitāti telpās. Risinājums ļauj aprīkot telpas ar temperatūras, mitruma, CO2 uzskaites u.c. sensoriem, nevelkot jaunus vadus un neveicot telpu renovāciju, kā arī dod iespēju skolotājiem un skolas administrācijai tiešsaistē pārraudzīt, kādos apstākļos uzturas skolas audzēkņi un kādas ir gaisa izmaiņas, telpās veicot regulāru vēdināšanu.

Tiešsaistes gaisa kvalitātes monitorings izvietots Ventspils Centra sākumskolā, Saules ielā 37 un ļauj vecākiem pārbaudīt, ka vide kurā mācās viņu bērni atbilstību ES direktīvu prasībām par iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanu klientiem (skolās).

Kāpēc minētie vides aspekti ir svarīgi?


CO2 koncentrācija telpā: 
  • objektīvākais izmērāmais rādītājs, kas liecina par ventilācijas efektivitāti – pietiekamu svaiga gaisa pieplūdi;
  • iekštelpās CO2 līmenis ir robežās no 400 līdz 2000 ppm, salīdzinājumam āra gaisā CO2 līmenis ir 350 līdz 450ppm. Iekštelpu CO2 koncentrācija, kas pārsniedz 1000ppm, liecina par nepietiekamu telpu ventilāciju;
  • nepietiekama ventilācija skolās tiek saistīta ar negatīvu ietekmi uz veselību, tostarp vispārēju nogurumu, paaugstinātu infekciju slimību risku, nemierīgumu sēžot solā, darba spēju samazināšanos.
Satiec mūs “Magnetic Latvia” stendā! 

Kontaktinformācija: Edgars Germanis, mob. +371 2619302359190559_9474.jpeg
1115347380_9474.jpg
674248411_9474.jpg
934049879_9474.jpg